קייטנת קיץ 2019 - תשלום במזומן (250 ש״ח מקדמה באשראי)

היתרה תשולם במלואה ביום המחנה במזומן