מסיימים את קייטנות הגלישה, מה הלאה?

אלפי חניכי קייטנות הגלישה חוזרים עוד רגע לבתי הספר, חלק גדול מההורים חושבים שגלישה היא רק לחופשת הקיץ,  אבל תחשבו על זה, מה מסגרות הגלישה נותנות, או יודעים מה? נעזור לכם! חיזוק הביטחון העצמי של הילד, במים ומחוץ למים. שיפור היכולות המוטוריות של הנער, התנסות בתנועות חדשות אשר משתמשים בהם רק במים, דבר הגורם לחיזוק […]